Astımlı Hastaların ve Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri ile İlgili Görüşleri: Q Metodu

Show simple item record

dc.contributor.author Çetin, Nuray
dc.contributor.author Çetinkaya Ulusoy, Esin
dc.contributor.author Korkmaz, Medet
dc.date.accessioned 2021-06-24T11:41:47Z
dc.date.available 2021-06-24T11:41:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2146-247X
dc.identifier.uri http://openaccess.sanko.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12527/264
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışma astımlı hastaların ve hemşirelerinin eğitim gereksinimleri ile ilgili görüşlerinin Q metodu ile incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Materyal-Metot: Araştırma Isparta İl'inde bulunan bir üniversite hastanesi ve Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları servislerinde Mart-Haziran 2014 tarihleri arasında yatan 60 hasta ve onlara bakım veren 30 hemşire ile yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak tanıtıcı özellikler anket formu ve literatür doğrultusunda hazırlanan astımla ile ilgili eğitim konularının yer aldığı 18 soru kartı kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından Q metodundan (kart sort yöntemi) yararlanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde frekans ve yüzdelik dağılım kullanılmıştır.Bulgular: Araştırma sonucunda astımı olan hastaların eğitim gereksinimleri ile hemşirelerin bu konudaki bazı düşüncelerin aynı bazı düşüncelerin farklı olduğu bulunmuştur. "Astım nasıl bir hastalıktır" konusunu hem hastaların hem de hemşirelerin ilk sıraya koydukları, "Astım ilaçları ile ilgili neleri bilmeliyim?" , "Her yıl grip aşısı yaptırmalı mıyım?", "Astım tedavisinde tıbbi tedavi dışında uygulayabileceğim bitkiler, akupunktur ve doğal ürünler gibi alternatif uygulamalar var mı?" ve "Astım atağım başladığında ne yapmalıyım?" konularında hasta ve hemşirelerin aynı önem derecesine sahip olmadıkları ve "Astım cinsel hayatımı etkiler mi?" konusunu ise her iki grubun önem derecesine göre en sonda yer verdikleri belirlenmiştir.Sonuç: Bu sonuçlara göre astımı olan hastaların eğitim planına dahil edilmesi ve eğitime başlamadan önce hemşirelerin, hastaların öncelikli gereksinimlerini Q metodu kullanarak belirlemeleri önerilmektedir. en_US
dc.description.abstract Objective: This study was done as a descriptive to aim the surveying of the opinions of asthmatic patients and nurses about the training deeds with Q methodology.Material-Method: The research was done on the 60 patients who were staying at Chest Service at Medical Faculty Hospital of Süleyman Demirel University and Isparta State Hospital between the dates of March-June 2014 and 30 nurses who were caring them. As means of data collection identifying characteristics questionnaire and 18 question cards on which the training subjects about asthma prepared according to the literature were taking place. The data's were collected by the researcher by the face to face interview technique using Q methodology (card sort ranking). The data analysis used to percentiles and frequencies.Results: As the analysis carried out, some thoughts about training needs of patients who had asthma and nurses were different. It was determined that the subject of' what kind of disease is asthma? ' was located the first place by both patients and nurses. "What should I know about asthma medication?", "Am I every year, should make a flu vaccine?", "Plants can apply for non-medical treatment of asthma therapy, are there alternative practices such as acupuncture and natural products?" And "What should I do if an asthma attack I start?" topics of the patients and the nurses were determined to have the different importance. "Does asthma affect my sex life?" topic is determined by the degree of importance of each group given the last.Conclusion: To the results of these, including the patients who have asthma to the training plans and determining the needs of prior learning by using Q methodology before the training by nurses are suggested. en_US
dc.language.iso Turkish en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Astım en_US
dc.subject Sağlık eğitimi en_US
dc.subject Q Metodu en_US
dc.subject Asthma en_US
dc.subject Health Education en_US
dc.subject Q Methods en_US
dc.title Astımlı Hastaların ve Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri ile İlgili Görüşleri: Q Metodu en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ( SDU Journal of Health Science) en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 14 en_US
dc.identifier.endpage 21 en_US
dc.identifier.volume 7 en_US
dc.contributor.authorID Medet Korkmaz : 0000-0002-9894-9331 en_US
dc.contributor.sankoauthor Medet Korkmaz en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Gazimuhtar Paşa Bulvarı
No:36
27090
Şehitkamil / GAZİANTEP