İlkokul çocuklarında obezite, bodurluk ve hipertansiyon yaygınlığının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Medine
dc.contributor.author Aktaş, Betül
dc.contributor.author Dereli, Feyza
dc.contributor.author Yıldırım Sarı, Hatice
dc.contributor.author Ağartıoğlu Kundakçı, Gamze
dc.contributor.author Tiraki, Zeliha
dc.date.accessioned 2021-06-26T12:19:53Z
dc.date.available 2021-06-26T12:19:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 2564-7784
dc.identifier.uri http://openaccess.sanko.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12527/280
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı orta sosyoekonomik düzeydeki üç ilköğretim okulunda öğrenim gören 6-14 yaş arası öğrencilerde şişmanlık, bodurluk, hipertansiyon ve görme sorunu sıklığını değerlendirmektir. Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmanın evrenini birinci sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrenim gören 2930 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere boy-kilo-tansiyon ölçümleri yapılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %17,4'ü hafif şişman, %22,8'i şişman, %1,1'i çok kısa, %83'ü kısadır. Kızlar erkeklere göre 6 yaşta şişman ve 7 yaşta hafif şişman ve şişman grubundadır. Sekiz yaşta ise şişman grubundaki erkek öğrenci oranı daha fazladır. Sistolik kan basıncı Evre I hipertansif %6,8, Evre II %3,2'dir. Diastolik kan basıncı Evre I hipertansif %5,5 ve Evre II %1,1'dir. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre 6-14 yaş arası çocuklarda kısa boy uzunluğu, hafif şişmanlık/kilolu olma, Evre I ve II hipertansiyon sıklığı yüksektir. Okullarda yürütülecek rutin taramalarla çocukların sorunlarının erken belirlenmesi ve önlem alınması yönünden önem taşımaktadır. en_US
dc.description.abstract Objective: The study aimed to investigate the prevalence of obesity, stunting, and hypertension problems among 5-14 year-old students from three primary schools. Methods: The sample of this cross-sectional study comprised of 2930 primary school children (first-eight grade). The participants' heights, weights, and blood pressures were measured.Results: Of the participants, 17.4% were overweight, 22.8% were obese, 1.1% stunted, and 5.9% were short. In the eight-year age group, the percentage of overweight boy students was higher than that of the overweight girl students. The proportions of the students with stage I and stage II systolic hypertension were 6.8% and 3.2%, respectively. While 1.1% of the students had stage I diastolic hypertension, 5.5% had stage II diastolic hypertension.Conclusions: The prevalence of stunting, overweight, and stage I and II hypertension among the children aged 6-14 years was high. Thus, it is important to identify such problems early among children and take precautions by conducting routine screenings in schools. en_US
dc.language.iso Turkish en_US
dc.publisher AVES Yayıncılık en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject School children en_US
dc.subject obesity en_US
dc.subject stunting en_US
dc.subject hypertension en_US
dc.subject Okul çağı en_US
dc.subject çocuklar en_US
dc.subject obezite en_US
dc.subject bodurluk en_US
dc.subject hipertansiyon en_US
dc.title İlkokul çocuklarında obezite, bodurluk ve hipertansiyon yaygınlığının değerlendirilmesi en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal European Journal of Therapeutics (European Journal of Therapeutics) en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 99 en_US
dc.identifier.endpage 105 en_US
dc.identifier.volume 23 en_US
dc.contributor.authorID Betül Aktaş : 0000-0001-8486-9771 en_US
dc.identifier.doi 10.5152/EurJTher.2017.42 en_US
dc.contributor.sankoauthor Betül Aktaş en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Gazimuhtar Paşa Bulvarı
No:36
27090
Şehitkamil / GAZİANTEP