Akut distal biseps tendon rüptüründe modifiye çift insizyonla tamir tekniğinin erken sonuçları.

Show simple item record

dc.contributor.author Sever, Gökhan Bülent
dc.date.accessioned 2021-12-16T15:53:01Z
dc.date.available 2021-12-16T15:53:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 2587-0319
dc.identifier.issn 2587-0319
dc.identifier.uri http://openaccess.sanko.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12527/609
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı distal biseps tendonu total rüptürü olgularında modifiyeçift insizyonla tamir tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçlarını ve komplikasyon oranlarını paylaşmaktır.Hastalar ve Yöntemler: 2014- 2017 tarihleri arasında akut distal biseps braki tendonrüptürü olan 8 olguda modifiye çift insizyon tekniği ile tamir yapıldı. Klasik teknikten farklı olarak sütürler tuberositas radii'den dorsale menisküs dikiş aparatı yardımıile gönderildi. Tendon, tuberositas radii'de hazırlanan alana transosseoz sütürler iletespit edildi. Ortalama 36.3 (13-60) ay takip sonrasında hastalar son kontrolde MayoElbow Performance Score (MEPS) , nörolojik muayene ve röntgen incelemesi iledeğerlendirildi.Bulgular: Sağlam tarafla karşılaştırıldığında aktif eklem hareket açıklığının aynı olduğu görüldü: Fleksiyon 132.8º (120-150º), ekstansiyon 0.2º (0-5º), supinasyon 83.2º(75-90º), pronasyon 85º (75-90º). Ortalama MEPS skoru 93.3 (86-100) saptandı. Hiçbir olguda nörolojik komplikasyon, tendon re-rüptürü, radioulnar sinostoz (RUS) veyaheterotropik ossifikasyon (HO) görülmedi.Sonuç: Akut distal biseps braki tendon total rüptürlerinde modifiye çift insizyontekniği ile tamir dirsek eklem hareket açıklığının tekrar kazanılmasında başarılıdır veiyi klinik sonuçlara sahiptir. en_US
dc.language.iso Turkish en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Akut distal biseps tendon rüptüründe modifiye çift insizyonla tamir tekniğinin erken sonuçları. en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal Acta Medica Alanya en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 272 en_US
dc.identifier.endpage 277 en_US
dc.identifier.volume 3 en_US
dc.contributor.authorID 0000-0002-3096-5968 : Gökhan Bülent Sever en_US
dc.identifier.doi https://doi.org/10.30565/medalanya.548465 en_US
dc.contributor.sankoauthor Gökhan Bülent Sever en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Gazimuhtar Paşa Bulvarı
No:36
27090
Şehitkamil / GAZİANTEP