Kolesistektomi Sonrası Rutin Histopatlojik Safra Kesesi İncelemesi Gerekli Mi? Tek Merkezdeki 1366 Kolesistektomi Spesmeninin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Uysal, Erdal
dc.contributor.author Sezgin, Efe
dc.contributor.author Bakır, Hasan
dc.contributor.author Gürer, Ahmet
dc.contributor.author Sökücü, Mehmet
dc.date.accessioned 2021-12-22T12:51:53Z
dc.date.available 2021-12-22T12:51:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1309-3878
dc.identifier.uri http://openaccess.sanko.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12527/663
dc.description.abstract Amaç: Kolesistektomi sonrası rutin olarak yapılan histopatolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, kolesistektomiler sonrası rutin histopatolojik incelemenin gerekliliğini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak dizayn edilmiştir. Bening safra kesesi hastalığı ön tanısı ile Kasım 2011- Mayıs 2017 yılları arasında Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde laparaskopik ve açık kolesistektomi uygulanan 1366 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, patoloji sonuçları, spesmenin makroskopik görünümü, kanser evrelemesi kayıt edildi. Patolojik tanıların dağılımı ve sıklığı, incidental safra kesesi kanseri prevalansı değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hasta sayısı 1366 idi. Hastaların 1303 (%95)'ü kronik kolesistit, 39 (%3)'u akut kolesistit, 7 (%0.5)'i safra kesesi kanseri, 17 (%1.5) hastada diğer tanılar tespit edildi. Gruplar arasında yaş ortalaması açısından istatistiksel anlamlılık saptandı (p=0.0002). Kolesterolizis açısından gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlılık bulundu (p=0.0003). Mukoza atrofisi ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p=0.001). Sonuç: Safra kesesi spesmenlerinin histopatolojik incelenmesinde en sık görülen tanı kronik kolesistitdir. Ancak kolesistektomi sonrası, safra kesesinin histopatolojik spekturumu oldukça geniştir. İncidental safra kesesi tümörleri preoperative görüntüleme yöntemleri ile tespit edilemeyebilir. İncidental safra kesesi tümörleri genellikle asemptomtomatik seyretmektedir. Çalışmamızda T2, T3 ve T4 safra kesesi tümörlerine de rastlanılmıştır. Bu hastaların tümüne ek girişimler gerekmiştir. Rutin histopatolojik inceleme yokluğunda, tedavi planı yapılamadığından metastatic ileri evre safra kesesi tümörleriyle karşılaşılabilir. Bu nedenle rutin histopatolojik incelemenin yapılmasını önermekteyiz. en_US
dc.language.iso Turkish en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Kolesistektomi Sonrası Rutin Histopatlojik Safra Kesesi İncelemesi Gerekli Mi? Tek Merkezdeki 1366 Kolesistektomi Spesmeninin Sonuçlarının Değerlendirilmesi en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal KONURALP TIP DERGİSİ en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 243 en_US
dc.identifier.endpage 249 en_US
dc.identifier.volume 9 en_US
dc.contributor.sankoauthor Erdal Uysal en_US
dc.contributor.sankoauthor Hasan Bakır en_US
dc.contributor.sankoauthor Ahmet Gürer en_US
dc.contributor.sankoauthor Mehmet Sökücü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Gazimuhtar Paşa Bulvarı
No:36
27090
Şehitkamil / GAZİANTEP